יריב גולד – יועץ מס

052-3863636

טיפים

טיפים והכנות לקראת הדו"ח השנתי

1. בדיקת רציפות הכנסות – לוודא שלא שכחנו העתק של חשבונית בפנקס
2. בדיקת רציפות של הוצאות חודשיות (חשבונות פלאפון, אינטרנט, חשמל….)
3. ספירת מלאי ( 10 ימים לפני או אחרי 31/12 ) במחרי עלות ולפי כמות
4. בדיקת הרווח להתאמת תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי
5. הקדמת תשלומי ביטוח לאומי המוכרים כהוצאה ב 52%
6. הקדמה/דחייה של הכנסות והוצאות לפי מצב העסק לעובדים על בסיס מזומן
7. בדיקת תקרה לעוסק פטור
8. שמירת מסמכים ( אישורי יתרות , דו"ח קופ"ג…) לדו"ח ולהצהרת הון
9. בדיקת רציפות שכר והתאמה לדוחות שהוגשו למוסדות
10.בדיקת רווח לניצול ההפקדות המוכרות במס לקופ"ג (16%) השתלמות (7%) ואכ"ע (3.5%)
11.בדיקת הכנסות משכ"ד למגורים ובחירת מסלול המיסוי המתאים לדיווח
12.הכנסת דוחות נסיעה לחו"ל
13.אישורים מקוריים על תרומות מוכרות במס לפי סעיף 46 למס הכנסה

דילוג לתוכן